Info contributie junioren

De contributie 2020 voor junioren bedraagt:

Junioren 6* t/m 12 jaar                     68,-- euro

Junioren 13 t/m 17 jaar*                   90,-- euro

*vanaf het kalenderjaar waarin je 6 jaar wordt, kun je lid worden van Tennisclub Maasniel; de leeftijd wordt altijd bepaald op basis van de leeftijd die in het kalenderjaar wordt bereikt.

De contributie wordt geind via KNLTB Collect. Via mail ontvangt men een factuur waarbij zelf een keuze gemaakt kan worden tussen betaling ineens via Ideal of betaling in 3 termijnen middels automatische incasso.

Indin je geen keuze maakt, geef je toestemming om de contributie via automatische incasso in termijnen te incasseren.

"Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform het privacy statement"