Nieuwe corona regels 1 juli 2020

03 juli 2020


Vanaf 1 juli gelden de volgende regels.

Kantine

 • Vanaf 1 juli is ons clubhuis weer open.
 • Bij binnenkomst dient iedereen zijn handen te desinfecteren.
 • Iedereen die tijdens de openingstijden van het clubhuis een baan reserveert en daarna een drankje wil nuttigen heeft automatisch een tafelreservering van 45 minuten. Het baannummer is dan gelijk aan het tafelnummer. Zijn er geen opvolgers dan mag je blijven zitten.
 • In het clubhuis geldt een maximum van 16 personen exclusief de barmedewerker en lid van de barcommissie.
 • Op het terras kunnen maximaal 6 tafels staan met elk 4 stoelen.
 • Zowel in het clubhuis als op het terras mogen de stoelen niet verplaatst worden.
 • In het clubhuis en op het terras mag je alleen zitten. Staan is niet toegestaan.
 • Tafels met 3 of meer mensen uit verschillende huishoudens dienen 1,5 meter bij elkaar vandaan te zitten.
 • Tafels met 2 personen en/of tafels met 3 of meer personen uit hetzelfde huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand te behouden.
 • 1 persoon van een groep bestelt en rekent af aan de bar. De barmedewerker zet de bestelling op een dienblad aan de zijkant van de bar neer. Bij vertrek dienblad met glazen, kopjes en flesjes terugbrengen. De barmedewerker serveert niet.
 • Zodra je weggaat moet je de tafel en stoelen grondig desinfecteren.

Regels tennispark en tennisbanen

 • Iedereen van 19 jaar en ouder houdt op het tennispark 1,5 meter afstand, tenzij je uit hetzelfde huishouden komt.
 • Op de tennisbaan hoeft geen 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Vanaf 1 juli zijn ouders en andere belangstellenden weer welkom om bij de training van hun kinderen te komen kijken.
 • Gebruik bij het tennissen alleen je eigen materiaal (racket, ballen, bidon enz.) en markeer deze. Op de training zorgt de trainer voor de ballen.

Reserveren baan

 • Iedereen, moet vanuit thuis, via de website www.tennisclubmaasniel.nl of de KNLTB Club app, een baan reserveren. Reserveren is alleen mogelijk voor de lopende dag en de volgende dag. Je kunt op de club geen baan reserveren. Voor trainingen hoeft niet gereserveerd te worden. In het uiterste geval kun je contact opnemen met Frans Gubbels, 06-54650081, mocht het reserveren van een baan niet lukken.
 • Je kunt 2 keer per dag een baan reserveren. Tussen beide reserveringen dient altijd 45 minuten te zitten en de te reserveren baan mag niet hetzelfde zijn als bij de eerste reservering.
 • Zit er 15 minuten tijd tussen twee reserveringen dan mogen degenen die op de baan staan deze tijd nog benutten om verder te spelen.
 • Degenen die gereserveerd hebben moeten ook op de baan staan. Ook niet met 2 reserveren en dan met 4 op de baan staan.

Algemene hygieneregels

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk en smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Houdt 1,5 meter afstand met personen van 19 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijdt drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.

Gebruik toiletten

 • Toilet voor en na gebruik desinfecteren.
 • 1 persoon geltijktijdig in de toiletruimte.

Cornona-coordinator

 • Corona-coordinator voor TCM is Frans Gubbels tel. 06-54650081.

Nieuwscategorieën