Baanreglement tennis

Baanreglement tennis 

Baan reserveren verplicht

Je moet een baan reserveren via onze website www.tennisclubmaasniel.nl of via de KNLTB ClubApp. Online kun je maximaal 48 uur in de toekomst reserveren. Naast het online reserveren is het ook mogelijk een baan te reserveren op het digitale afhangbord in de hal van ons clubhuis. ·

  •      Gereserveerde lessen, competitie, evenement- en toernooibanen hebben voorrang op het vrijspelen.              
  •      Het is geen geval toegestaan je ledenpas uit te lenen of af te hangen voor een ander.
  •      De vereniging kan bij herhaling besluiten de ledenpas (tijdelijk) te blokkeren. ·  
  •      Gebruik ook de baan die je gereserveerd hebt en ga niet op een andere baan tennissen.

Voor een enkelspel geldt een speelduur van 45 minuten; voor een dubbelspel 60 minuten.

De laatste 5 minuten van de speeltijd gebruik je om de baan te vegen, zodat spelers erna meteen kunnen starten.

Tussen 2 reserveringen op één dag moet een tijdsduur van 45 minuten zitten.

Het is toegestaan om door te spelen als de gereserveerde tijdsduur verstreken is mits er geen direct opvolgende reservering is.

Van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur en in het weekend kun je iemand introduceren. Dit kan maximaal 3 keer daarna kost het 3,50 per persoon.  

Introducés zijn niet verzekerd via de vereniging en zij kunnen Tennisclub Maasniel ook niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade etc. Degene die introduceert is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé en kan dus eventueel aansprakelijk gesteld worden ingeval van toegebrachte schade of wangedrag.

Gebruik banen

Na het spelen is men verplicht de baan te slepen en het sleepnet weer op te hangen in de daarvoor bestemde beugel en niet op de grond te laten liggen. Zie ook de instructies bij de banen.   Het betreden van de banen is alleen toegestaan in tenniskleding en met schoenen die geschikt zijn voor smashcourt.

Banen niet bespeelbaar!!!

Op onze website is te zien of de banen bespeelbaar zijn.

Niet op de banen spelen bij sneeuw en de sneeuw eerst laten smelten. Ga niet vegen en schuiven

Bij opdooi (dooi na een vorstperiode) mag er niet gespeeld worden totdat de banen weer speelklaar gemaakt zijn.

Bij ijzel mag er ook niet getennist worden. De beheercommissie bepaalt of er wel of niet gespeeld kan worden.

Verlichting

Na afloop de verlichting uitzetten indien er geen nieuwe spelers op de baan komen.  

Het bestuur van Tennisclub Maasniel houdt het recht te handelen in afwijking van dit reglement, indien de noodzaak voor een goede orde dit gebiedt. Tevens treden bestuursleden en de leden van de beheercommissie handelend op indien het baanreglement niet zoals bedoeld wordt uitgevoerd.