Baanreglement

 

1. Men kan alleen van een baan gebruik maken indien men vooraf een baan heeft gereserveerd via de website of KNLTB Club app.
2. De banen 1-2-3-4 en 5 zijn vanaf 19.00 uur seniorbaan. Baan 6 is vanaf 19.00 uur een juniorbaan (zie punt 4). Indien de “rode draad” op woensdagavond meer dan 40 deelnemers kent, is baan 6 geen juniorbaan. Bij minder dan 40 deelnemers blijft baan 6 jeugdbaan. Is er training tijdens de rode draad, dan is baan 6 voor de rode draad en dus geen jeugdbaan. De banen 4 en 5 worden als les- en trainingsbaan gebruikt. Wanneer op twee banen les wordt gegeven aan jeugd, dan is baan 6 geen jeugdbaan. Baan 6 is voor algemeen gebruik (af te hangen door jeugd en/of senioren) op het moment dat twee banen zijn afgehangen door de trainer. Is men tijdens de wijziging van deze situatie aan het spelen op baan 6, dan mag men deze afhangtijd afmaken. Dus: Zijn baan 4 én 5 van 19.00 tot 21.00 uur in gebruik voor jeugdtraining, dan mogen de senioren van 19.00 tot 21.00 uur op baan 6 spelen !
3. Juniorleden zijn leden die vóór 1 januari van het betreffende verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn.
4. Indien seniorleden na 19.00 uur via het afhangbord een seniorbaan reserveren, dienen de juniorleden die op een seniorbaan spelen, plaats te maken voor de senioren. Dezelfde regeling geldt omgekeerd ook voor de juniorbaan 6. Wanneer 2 junioren dubbelen met 2 senioren, dan worden deze behandeld als 2 senioren, en zijn de junioren niet verplicht plaats te maken voor wachtende senioren. Wanneer een senior singelt met een junior na 19.00, dan worden deze beschouwt als twee junioren. Deze dienen dus gebruik te maken van baan 6 , wanneer senioren gebruik willen maken van de banen 1 – 5.
Dus: baan 6 is na 19.00 uur een juniorbaan; de junioren hebben op deze baan voorrang en senioren dienen voor hen plaats te maken. Alleen als junioren deze baan niet “opeisen”, kunnen senioren van deze juniorbaan gebruik maken. Tijdens activiteiten is baan 6 voor iedereen bestemd en hebben jeugdleden geen voorrang (art. 14)!
5. Een speeltijd duurt maximaal 45 minuten.
6. Bij grote drukte op het park is men verplicht met zijn vieren op één baan te spelen.
7. De laatste 5 minuten van iedere speeltijd dient men de baan te vegen, zodat de spelers die na u komen onmiddellijk kunnen beginnen. Doe dit ook als er niemand meer na u komt.
8. De parkkaarten dienen in elke situatie door iedere speler die aan het spel deelneemt op het bord gehangen te worden.
9. Indien men een baan niet heeft gereserveerd, kan men zich niet beroepen op het feit, dat men recht van spelen heeft.
10. Men kan slechts voor één periode afhangen; pas als deze geheel voorbij is, kan men weer voor een nieuwe speelperiode reserveren.
11. Men kan slechts een baan reserveren, als men persoonlijk op het park aanwezig is en blijft.
12. Ten behoeve van de competitie, toernooien, lessen, baanonderhoud en andere activiteiten kunnen door het bestuur banen gereserveerd worden. Van deze banen kan dan door anderen geen gebruik worden gemaakt.
13. Tijdens deelname aan trainingen, toernooien, competitie of andere door onze club georganiseerde activiteiten, mag er geen gebruik worden gemaakt van het afhangbord.
14. Tijdens verenigingsactiviteiten op de banen wordt baan 6 zoveel mogelijk vrij gehouden voor alle leden die niet aan de activiteiten deelnemen, een en ander ter beoordeling van het bestuur.
15. Op alle dagen tot 18.00 uur mag een lid van de vereniging iemand introduceren: kosten 3,50 per persoon per dag. De gereserveerde speeltijd mag altijd worden uitgespeeld. De hiervoor benodigde dagkaart kan na betaling in de kantine worden verkregen. Indien men geen dagkaart heeft (bijv. als de kantine gesloten is), kan men niet introduceren. Advies: koop van te voren een dagkaart.
16. Bij het spelen tijdens kunstlicht dient men de banen zodanig te kiezen, dat er zo weinig mogelijk lampen hoeven te branden.
17. Gespeeld dient te worden op schoenen met normaal profiel bedoeld voor gravelbanen. Schoenen met grove noppen vernielen de banen.
18. Het bestuur van TC. Maasniel houdt het recht te handelen in afwijking van dit reglement, indien de noodzaak voor een goede orde dit gebiedt. Tevens treden bestuurs- en commissieleden handelend op indien het baanreglement niet zoals bedoeld wordt uitgevoerd.

 

BANEN NIET BESPEELBAAR!!!

Bij bepaalde weersomstandigheden, zoals aanhoudende regen, sneeuw en dooi, zijn de tennisbanen niet bespeelbaar en zal het park gesloten zijn. De beheercommissie bepaalt of er wel of niet gespeeld mag worden.

Vooral tijdens de dooiperiode ontstaat er een instabiele situatie op de totale ondergrond met name tussen het lava-gedeelte. In het lava-gedeelte bevinden zich sommige delen ijs en sommige delen water en zodoende ontstaat er een bubbelend oppervlak.

Voorlopig is gekozen voor de oplossing: BUITENHEK OP SLOT, NIET SPELEN.

Op de site wordt aangegeven wanneer de banen weer bespeelbaar zijn.