Bestuur

Het bestuur bestaat uit: 

Bestuur      
Functie Naam Telefoon Mailadres
Voorzitter M. Krabbenborg  06-10801672 [email protected]
Secretaris D. Koopmans 06-22429019 [email protected]
Penningmeester J. Schaeken 06-10125121 [email protected]

 

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te downloaden via 'Mijn club'.  Login vereist.