Opzeggen lidmaatschap

Leden zijn verplicht opzegging  van het lidmaatschap vóór 1 december voorafgaand aan het verenigingsjaar, schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief na schriftelijke ontvangstbevestiging van de ledenadministratie.

Bij niet tijdige opzegging blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Artikel 3, lid 1a huishoudelijk reglement d.d. 30 januari 2023.

In het huidige digitale tijdperk is het ook toegestaan om per mail op te zeggen

 

Mailadres: [email protected]