Baanreglement padel

BAANREGLEMENT PADEL

Reserveringsregels:

 • Het reserveren van speeltijd gebeurt via de KNLTB Clubapp of via de website.
 • De te reserveren speeltijd bedraagt maximaal 60 minuten.
 • Het is niet mogelijk 2 tijden achter elkaar te reserveren. Je kunt tot 48 uur vooruit een padelbaan reserveren.
 • Jouw ledenpas is strikt persoonlijk en mag nooit door anderen gebruikt worden, dwz de namen van de leden die op de baan staan, staan ook op de baanreservering. Misbruik wordt gestraft door het blokkeren van de clubpas.
 • Het kan altijd voorkomen dat een speler op de gereserveerde tijd niet kan spelen. Wijzig de reservering in de KNLTB Clubapp. Je kunt een reservering niet meer wijzigen als de speeltijd al is ingegaan.
 • Het kan zijn dat door omstandigheden de reservering niet kan doorgaan. Verwijder deze dan uit het reserveringssysteem zodat anderen de padelbaan kunnen reserveren.
 • Voor trainingen worden door het Bestuur banen beschikbaar gesteld. De tijden en de banen zullen worden gepubliceerd op de KNLTB Clubapp.
 • Banen kunnen tussentijds door het Bestuur worden gereserveerd voor competities, toernooien en andere activiteiten in het belang van de tennisclub. Dit wordt overigens ruimschoots van te voren (via de KNLTB Clubapp) aangegeven. Ook dien je rekening te houden met noodzakelijk baanonderhoud.
 • De piekuren zijn van maandag t/m vrijdag van 18.00 t/m 23.00 uur. Je dient in de piekuren met 4 spelers een baan te reserveren. In de daluren is het wel toegestaan om met minder dan 4 spelers te reserveren.
 • Tijdens de piekuren is het niet mogelijk om iemand te introduceren.  

 

Spelen bij kunstlicht:

 • Het is verplicht als laatste de verlichting uit te zetten.   

 

Organisatie en veiligheid:

 • Enkel padelrackets en padelballen zijn toegestaan op de padelbaan.
 • Draag het koordje van je padelracket altijd om je pols.
 • Draag sportkleding tijdens het padellen. Draag correct schoeisel geschikt voor kunstgrasbanen. Geen racket door het hek steken.
 • Laat geen ballen in de baan liggen, omdat deze dan altijd in het speelveld liggen. Om te voorkomen dat je struikelt en om blessures te voorkomen: draag de ballen altijd in je broekzak.
 • Draag geen horloges, sieraden enz. Deze kunnen namelijk de glazen wand beschadigen.

Laat tassen, jassen en drinkflessen buiten de baan.    

Regels voor het bespelen van de padelbanen tijdens de herfst-/winterperiode:

 • Indien er bladeren en/of eikels op de padelbaan liggen maak dan de baan voor gebruik schoon met het sleepnet/borstel.
 • Bij droge vorst kan gewoon padel gespeeld worden.
 • Bij sneeuw het kunstgras niet bespelen en de sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen. Dus niet gaan vegen en schuiven!
 • Bij opdooi, dus na een vorstperiode, mag er géén gebruik gemaakt worden van de padelbanen.

Bij ijzel mag er géén gebruik gemaakt worden van de padelbanen.

De beheercommissie bepaalt of er nog sprake is van opdooi in de padelbanen.

Communicatie over bespeelbaarheid van de banen geschiedt door het Bestuur via de KNLTB Clubapp en website.

Rondom de banen:

Rondom de banen en bij het paviljoen zijn afvalbakken geplaatst. We vragen iedereen met klem hiervan gebruik te maken en indien nodig elkaar op het gebruik hiervan te wijzen. Zo houden wij ons park schoon en zal het zodoende ook een visitekaartje voor bezoekers zijn.

Op de naleving van dit reglement zal door het Bestuur worden gelet en bij misbruik zullen maatregelen worden genomen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur of de door haar aangewezen personen.

Wij wensen jullie heel veel padelplezier!

HET BESTUUR VAN TENNISCLUB MAASNIEL.