Informatie invallen competitie senioren

Dispensatie 2 keer spelen

Voorwaarden en procedure aanvraag dispensatie twee keer spelen in één week

Op grond van het competitiereglement (CR) is het mogelijk dat competitiespelers dispensatie kunnen verkrijgen om twee keer te spelen in één week bij verschillende teams van één of twee verenigingen.

Wanneer is dispensatie noodzakelijk?  

Dispensatie is nodig als de speler wil uitkomen in twee teams en de gemiddelde speelsterkte conform de klassenvolgorde van deze teams meer dan 2,0 punten verschilt. Is het verschil in speelsterkte kleiner dan 2,0, dan hoeft geen dispensatie te worden aangevraagd.

Welke voorwaarden gelden er?

1.       Spelers met dispensatie zijn verplicht minimaal in vier (op vrijdagavond drie) wedstrijden voor beide teams uit te komen. Indien achteraf blijkt dat een speler niet heeft voldaan aan deze voorwaarde, kan de KNLTB de betreffende vereniging een sanctie opleggen overeenkomstig het CR. 2.        Spelers met dispensatie mogen niet invallen in een andere (derde) team/competitiesoort.

3.        Spelers voor wie dispensatie is verleend dienen ook te voldoen aan de specifieke (leeftijds)voorwaarden die aan de betreffende competitiesoort worden gesteld.

4.       Een speler met dispensatie die zich met beide teams plaatst voor vervolgwedstrijden om een landskampioenschap waarvan de speeldatum samenvalt, zal een keuze moeten maken in welke van deze twee teams hij/zij om dit kampioenschap gaat spelen. Er zal geen uitstel worden verleend voor een van beide vervolgwedstrijden.

5.       Dispensatie geldt uitsluitend voor de competitie waarvoor deze wordt aangevraagd.

Wanneer vraag je dispensatie aan?   Dispensatie kan worden aangevraagd vanaf het moment dat de indeling is gepubliceerd tot ruim een week voor de start van de competitie. Iedere competitie kent een eigen uiterste aanvraagdatum.  

Competitie

Uiterste aanvraagdatum

Voorjaarscompetitie tot uiterlijk 1 april

Najaarscompetitie tot uiterlijk 1 september  

Hoe vraag je dispensatie aan?

Dispensatie kan door de VCL worden aangevraagd via MijnKNLTB. 

NB: Als een vereniging of speler zich voor aanvang van de competitie alsnog realiseert dat niet aan de vereisten voor een reeds verleende dispensatie kan worden voldaan, is het raadzaam deze dispensatie te laten intrekken. Zodoende worden onnodige vragen achteraf voorkomen